Jiří Štágl. Odvaha pracovat, žít, milovat a dojít tam, kam stejně míříme.

Příběhy


Lze popsat mnoho příběhů, miliardu lidských příběhů, ale žádný není jako ten váš.
Přesto budou v něčem podobné. I vy si ten svůj musíte odžít.
Mediace a terapie jsou jen nástrojem, využívající okolnosti, abyste již zítra, nikoli za rok, byli šťastnějšími.

Naše starosti jsou mincemi na cestě ke štěstí.

Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou... odmítám cítit lítost nad okázalými bolestmi ... a vím proč. A. de Saint-Exupéry

I beze mě narostou třešním stopky. C. G. Jung

Velké vítězství je velkým nebezpečím. F. Nietzsche

Zpět