Jiří Štágl. Odvaha pracovat, žít, milovat, a dojít tam, kam stejně míříme.

Kontakt

t: 777 447 377
Známý terapeut
Známý lékař
Tantra Anonymous

Ceny

Kombinace mediace a terapie. Rovnováha mezi rozumem a srdcem, mezi právem a štěstím.
Prevence sporů, destruktivních rozvodů, aj. Minimalizace zatěžování dětí problémy dospělých.
Hlubinná abreaktivní psychoterapie. Párová terapie. Terapie.
Výchovné poradenství. Podpora nadání. Hlídání dětí. Doučování.

Jiří Štágl

Absolvent FTVS UK Praha, FF UK Praha katedra pedagogiky, FF UK Praha katedra psychologie, TU Liberec.
Výcvik ve skupinové psychoterapii u J. Skály, hlubinné abreaktivní psychoterapie u A. Dragomireckého.
Živnostník roku, Makro dobrý podnikatel, držitel ocenění Business Leaders Forum za prokazatelný rozvoj krajiny.
Terapeut a mediátor, který na základě vlastních zkušeností ví, jak cenné je, postavit se problémům čelem.

Příběhy

Partneři - Nadané děti - Hlídání - Cesta ze smutku - Strašák jménem OSPOD - Banány pro bezdomovce - Tantra Anonymous - František